Moliya-xo`jalik holati va uni rivojlantirish dinamikasi